Styrelsen

Styrelsen - som valdes på föreningsstämman 26 augusti 2021

 styrelsen@brfkvarnberget.com

 

Bengt Bengtsson, ordförande

070-433 44 11


Hans Adolfsson, ekonomi

070-551 96 91


Siwert Gårdestig, sekreterare

070-323 11 31


Mia Jannering, ledamot

0708-608446


Peter Lindström, ledamot

0790-750507


Ingrid Algernon, suppleant

070-298 12 65