Styrelsen

Senast uppdaterat 2020-10-02

Styrelsen - som valdes på föreningsstämman 15 juni 2020

 styrelsen@brfkvarnberget.com


 

Bengt Bengtsson, ordförande

070-433 44 11


Hans Adolfsson, ekonomi

070-551 96 91


Siwert Gårdestig, sekreterare

070-323 11 31


Marja Mäki, ledamot

070-233 66 16


Jan-Ove Hafstad, suppleant

070-657 10 45