Styrelsen

Styrelsen - som valdes på föreningsstämman 22 maj 2024

 styrelsen@brfkvarnberget.com

 

Rolf Ihre, ordförande


Ingrid Algernon, sekreterare


Kerstin Jonsson, ekonomi


Kerstin Rehnberg, ledamot


Emelie Ensgård, suppleant