Styrelsen

Styrelsen - som valdes på föreningsstämman 23 maj 2023

 styrelsen@brfkvarnberget.com

 

Hans Adolfsson, ordförande

070-551 96 91


Ingrid Algernon, sekreterare

070-298 12 65


Kerstin Jonsson, ekonomi

0723-760722


Mia Jannering, ledarmot

0708-608446


Jessica Bäcklund, suppleant

070-646 44 30