Föreningen

Föreningen

Bostadsrättföreningen Kvarnberget i Gustavsberg ligger i Värmdö kommun och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.


Fastigheterna byggdes 2008-2009 och förvärvades våren 2009 genom köp från JM AB. Den innefattar 6 st flerbostadshus med tre respektive fyra plan, separata förråd, en liten lekplats, sophus, carportar och vägar, samt grönområden med en sammanlagd markyta på 16.409 m².


Föreningen har 3 hus på Väderkvarnsvägen och 3 hus Kvarnhjulsvägen. Bostadsbyggnaderna innefattar 48 bostadsrättslägenheter och en gästlägenhet. Samtliga lägenheter har tvättmaskin och torktumlare samt balkong eller uteplats på markyta.


Ytterligare information finns under Mäklar & Köpinfo

Brf Kvarnberget i Gustavsberg | Kvarnhjulsvägen 4, 134 41 Gustavsberg | Orgnr: 769618-0137