Miljöstationerna

Föreningen har miljöstationer där medlemmar förutom hushållssopor kan slänga:


* Metallförpackningar

* Plastförpackningar

* Pappersförpackningar

* Kartong

* Färgat & ofärgat glas

* Returpapper

* Matavfall


Matavfall

Matavfall läggs i bruna påsar (hämtas i soprummet eller på Hemköp i hamnen)


Kartongavfall

Föreningen betalar hämtning i kubik, så vi ber alla alla platta till och skära ner all typ av kartong. På så sätt får vi plats med mer. Det finns skärblad i varje station. Tack!


När hämtas?

Matavfall - 

Hushållssopor – onsdagar (Renonorden)

Glas – fredagar ojämna veckor

Tidningar – måndagar ojämna veckor

Plast – torsdag eller fredag ojämna veckor

Metall – torsdag eller fredag ojämna veckor

Pappersförpackningar – tisdag jämna veckor


Vill du slänga stora grovsopor?

Medlemmar som vill slänga den typen av avfall måste själva ombesörja  bortforslandet. Den närmaste återvinningscentralen finns i Värmdö marknad (bakom Coop)