Felanmälan

Allmänt

Allmänt gäller att styrelsen vill bli informerad om faktiska fel och åverkan, risker för fel och åverkan och annat som är av allmänt intresse för medlemmarna och för Brf. Som exempel kan nämnas skador på fönster, dörrar och fasader, lås som inte fungerar som de skall, belysning som inte fungerar, läck- age, föroreningar, främmande personer som beter sig misstänkt.


Felanmälan Alova, teknisk förvaltare

Anmälan görs på deras websida:

https://felanmalan.alova.se/

Sök efter Brf Kvarnberget i formuläret för "Objekt".


Akuta ärenden:
Vid akuta ärenden på vardagar mellan kl. 08.00-16.00 kontakta vår kundtjänst.
Övrig tid finns hänvisning till journummer uppsatt i entrén i fastigheterna.

Kundtjänst:

08-749 27 00 bemannad vardagar mellan kl. 8.00-16.00.


Fel och förändringar i den egna lägenheten

Detta ska enligt huvudregeln hanteras och bekostas av medlemmarna. Styrelsen kan i viss omfattning ge råd. Alla större ingrepp i lägenheten och åtgärder på markytor måste stämmas av med styrelsen. I vissa fall krävs bygglov. Yttre fel, dvs. fel som inte ligger på medlemmarna, hanteras och bekostas av föreningen. Vi hänvisar till stadgarnas  32§ och 33§ samt till skötselpärmen. Gränsdragningen mellan medlemmars och föreningens ansvarsområden är inte alltid klar och vid minsta osäkerhet, kontakta styrelsen: styrelsen@brfkvarnberget.com

Hissar

Beträffande hissarna gäller att vid stopp med instängning av personer och vid allvarlig skada eller skaderisk som bör åtgärdas akut så är journumret till KONE 0771-50 00 00. Meddela även styrelsen. Fel på hissarna som inte måste åtgärdas akut kan enbart beställas av styrelseledamot.