Styrelsen

Styrelsen - som valdes på föreningsstämman 9 april 2018

styrelsen@brfkvarnberget.com

 

Bengt Bengtsson, ordförande

070-433 44 11

 

Hans Adolfsson, ekonomi

070-551 96 91

 

Siwert Gårdestig, sekreterare

070-323 11 31

 

Trine Werner, ledamot

070-431 83 61

 

Thomas Herrström, ledamot

0730-30 46 60

 

Jan-Ove Hafstad, suppleant

070-657 10 45