Mäklar & Köpinfo

Byggnader:

Bostadshusen uppfördes under åren 2008 och 2009 med inflyttning under andra halvåret 2009. Inom föreningen finns 48 lägenheter fördelade på 6 hus varav tre ligger vid Väderkvarnsvägen (husen 1A, 1B och 2) och tre vid Kvarnhjulsvägen (husen 3, 4 och 5).

 

Postadresserna är:

Hus 1A: Väderkvarnsvägen 1

Hus 1B: Väderkvarnsvägen 3

Hus 2: Väderkvarnsvägen 2

Hus 3: Kvarnhjulsvägen 2

Hus 4: Kvarnhjulsvägen 3

Hus 5: Kvarnhjulsvägen 4

134 41 Gustavsberg

 

Lägenheterna har tresiffriga nummerbeteckningar där första siffran anger husnummer, andra siffran våningsplan och tredje siffran lågenhetens nummer på planet räknat medurs. Lägenheterna är i storlekar från 1 till 6 rum och med ytstorlekar mellan 39 och 135 kvm. Alla lägenheter har bredbandsuppkoppling via Telia och anslutning till bredbandstelefoni samt ett antal TV-kanaler som mot tilläggsavgift kan kompletteras med ytterligare kanaler.

 

I alla lägenheter finns tvättmaskin och torktumlare och till varje lägenhet hör ett förråd på cirka 4 kvm beläget i bottenplanet eller i separat uppvärmd byggnad. Även cykelförråd och barnvagnsrum finns. Planskisser över de individuella lägenheterna läggs inte ut på hemsidan. Bostadsrättsinnehavarna har planskisser och om dessa inte kan hittas så kan bostadsrättsföreningen på bostadsrättsinnehavarens begäran ta fram kopior.

 

Bilplatser:

I området finns 49 bilplatser (varav sex är dubbelplatser) för uthyrning till medlemmar. För aktuell information om lediga platser/kö för platser hänvisar vi till styrelsen. Rätt till bilplatser följer inte med vid köp av bostadsrättslägenhet. Dessutom finns gästplatser för tillfälligt bruk av föreningens besökare.

 

Gästlägenhet:

I huset Väderkvarnsvägen 2 finns en liten övernattningslägenhet med två sängar, ett enkelt pentry med mikrougn och vattenkokare utan spis och ugn, TV, kylskåp och toalett/dusch. Lägenheten hyrs ut till föreningens medlemmar mot en avgift på 200 kronor/natt.

 

Energideklarationer:

Boverkets Energideklaration utförd 2012-09-11 för föreningens sex bostadshus lyder: Detta hus använder 70 kWh/kvm och år, varav el 35 kWh/kvm. Liknande hus använder 95-116 kWh/kvm och år, nya hus 55 kWh/kvm. Ventilationen (OVK) är godkänd 2016-12-12.

 

Radonmätningar:

Radonmätningar gjordes av JM inför byggandet och av föreningen under februari-april 2014. Uppmätta värden ligger klart under tillåtna högsta värden.

 

Ekonomi:

Några aktuella nyckeltal: Utdebitering mot lägenheterna är för närvarande i genomsnitt 606 kr/år/kvm. Föreningens skuldbelastning var den 1 januari 2017 15.395.446 kr vilket innebär 4.104 kr/kvm boyta. Amortering har under åren 2010-2016 uppgått till sammanlagt 3.181.684 kr vilket innebär cirka 121 kr/år/kvm boyta.

 

Avskrivningsplan:

Föreningen har med anledning av debatten om s.k. progressiva avskrivningsplaner för bostadsrättsföreningar övergått till linjär avskrivning. Vi avvaktar nu myndigheters och branschorganisationers utredningar om effekten och lämpligheten av att tillämpa linjär avskrivning.

 

Överlåtelser:

För arbetet med överlåtelse och pantsättning belastas köparen med en avgift på 2,5% respektive 1% av aktuellt prisbasbelopp. (Enligt stadgarna 7 §.

 

Juridiska personer antas inte som medlemmar.

 

Övriga frågor:

Mäklare och spekulanter är varmt välkomna att vända sig till styrelsen med eventuella ytterligare frågor.

 

Kontakt:

styrelsen@brfkvarnberget.com